فریت و ارسال بار یا حمل و نقل بار به معنای انتقال کالاها و بارها از یک مکان به مکان دیگر است. در واقع، فریت یک سرویس حمل و نقل است که به وسیلهٔ شرکت‌های حمل و نقل یا ارائه‌دهندگان خدمات لجستیک ارائه می‌شود.

فریت شامل مراحل مختلفی می‌شود، از جمله جمع‌آوری بار، بسته‌بندی، بارگیری، حمل و نقل، تخلیه و تحویل بار به مقصد نهایی. در این روند، انواع وسایل نقلیه مختلفی مانند کامیون‌ها، قطارها، کشتی‌ها و هواپیماها مورد استفاده قرار می‌گیرند، بسته به نوع بار و مسیر حمل و نقل.

شرکت‌های حمل و نقل و ارائه‌دهندگان خدمات لجستیک از طریق شبکه‌های خود، خدمات فریت را به مشتریان ارائه می‌دهند. مشتریان می‌توانند از این خدمات برای حمل بارهای خود بین شهرها، کشورها یا حتی قاره‌ها استفاده کنند.

برای ارسال بار، مشتریان معمولاً با شرکت حمل و نقل تماس می‌گیرند و جزئیات بار خود را اعلام می‌کنند، از جمله نوع بار، وزن، حجم و مقصد نهایی. سپس، شرکت حمل و نقل با توجه به اطلاعات دریافتی، نوع وسیله‌ای را که برای حمل بار مناسب است، تعیین می‌کند. سپس بار تحویل گرفته و به مقصد ارسال می‌شود. همچنین، در مواردی که بارها به مقصد دوردستی باید ارسال شوند، از ترکیب مختلف وسایل نقلیه مانند کامیون، قطار، کشتی و هواپیما استفاده می‌شود تا بار به طور سریع و بهینه به مقصد برسد.

مزیت‌های استفاده از خدمات فریت شامل امنیت بیشتر بار، کاهش هزینه‌ها و زمان، امکان ردیابی بار در طول مسیر حمل و نقل و ارائه خدمات تخصصی مانند بسته‌بندی و انبارداری می‌باشد.