پارس کالابران ساینار

قوانین و مقررات پست بین الملل

پست بین الملل

پست بین الملل چیست؟

ما در این مقاله قصد داریم  تعریف و قوانین پست بین  المللی به شما شرح دهیم. همانطور که می دانید پست نقش خیلی مهمی در دنیای امروزه دارد که انسان ها در شهرها و کشورهای مختلفی که زندگی می کنند به آسانی بتوانند بسته ها و مرسولاتشان را برای یکدیگر ارسال کنند. قوانین هر کشوری برای ارسال پست ها متفاوت است که به نام قوانین پست بیین المللی می گویند. پست بین الملل خدمات متنوعی دارد که هر یک از شرکت ها این خدمات را برای رضایت مشتریان خود ارائه می دهند، این خدمات شامل (پست اکسپرس،خدمات گمرکی و صادرات) می باشد.پست بین المللی قابل اعتماد است در بین انواع روش های حمل و نقل و ارسال بار به خارج از کشور مجاری هوایی آسان ترین و سریع ترین هستند و با توجه به نیاز شما می‌تواند انتخاب مناسب باشد.پروازها معمولاً دارای زمان ورود و عزیمت مشخص و با تأخیرهای بسیار کم هستند، بنابراین حمل بار با هواپیما به احتمال زیاد به موقع می‌رسد.در ادامه قوانین و مقررات پست بین المللی را شرح می دهیم…

قوانین پست بین الملل

در قوانین گمرکی کشور ایران در مواد ۸۱ تا ۹۱ مبحث سوم در واقع درباره قوانین و مقررات بسته های پستی بین المللی گفته شده است.در مبحث سوم آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در ماده های ۱۵۴ تا ۱۶۰ درباره بسته های پست خارجی گفته شده است.وجود این قانون برای جابجایی آسان و بدون هرگونه مشکل بسته های پستی الزامی و ضروری می باشد.این قوانین شامل موارد زیر می باشد:

بنا بر تعاریف در بخش سوم ماده ۸۱ قانون امور گمرکی،مرسولات پستی شامل اشیائی است که مطابق با قوانین پستی کشور ما با قوانین پست بین المللی اتحادیه جهانی پست،مبادله و توزیع می شود این مرسولات پستی شامل مراسلات پستی، نمونه‌های تجارتی، مطبوعات، کارت پستال، نامه، نوار، لوح فشرده و مانند این‌ها می‌شود.امانات پستی شامل کلیه های بسته های پستی می شود به غیر از مراسلاتی که در قوانین و مقررات پستی تحت عنوان دیگری دسته بندی می شوند و با توجه به دسته بندی،وزن و کرایه پستی مشمول قوانین و ضوابط خاص خود هستند.

مبادله کیسه های حاوی مرسوله های پستی (بخش اول)

کیسه های پستی که حاوی مرسولات پستی هستند در هنگام ورود به گمرک های مرزی و ارسال به خارج از کشور،در دفتر مبادله پستی تحت نظارت گمرک باید مهر و موم گردند.در واقع این بسته ها در داخل کشور پلمپ شده و بعد از آن به خارج از کشور ارسال می شوند.

مرسوله‌های ارسالی به کشورهای دیگر(بخش دوم)

مطابق قوانین پستی کشور ما کلیه بسته های پستی ارسالی به خارج از کشور که مشمول نظارت گمرکی هستند،باید همراه با فرم‌های تکمیل شده CP71، CN23، CN22 و CP72 به گمرک تحویل داده شوند. فرستنده می‌تواند این فرم‌ها را از اداره پست تحویل بگیرد.فرقی نمی کند این مرسولات با حمل و نقل هوایی جا به جا شده باشند یا از طریق دریا.در هر نقطه‌ای که دفتر مبادله مرسولات پست خارجی در آن جا وجود داشته باشد، گمرک هم باید در آن جا دفتر تأسیس کرده و وظیفه خود را انجام دهد. در دفاتر مبادله مرسولات پستی، گمرک پس از دریافت مرسولات قبول شده، این مرسوله‌ها را همراه با فرم‌های همراهشان کنترل و بررسی می‌کند و این اختیار را دارد که در صورت عدم مطابقت، مطابق با قوانین پست بین المللی اقدام لازم را انجام دهد.گمرک علاوه بر نظارت بر مرسولات ارسالی به خارج از کشور، فرم بارنامه کیسه‌های ارسالی را مطابق با قوانین پست بین المللی مهر و موم می‌کند.

مرسوله‌های وارد شده از کشورهای دیگر(بخش سوم)

اگر گمرک تشخیص دهد مرسوله ها مشکوک هستتند،می تواند با درخواست دادن مامور پست آن ها را باز کند.در این صورت فرم مربوط به باز شدن بسته پستی به این بستته الصاق می شود.

مرسولات پستی که مشمول حق ورودی هستند(بخش چهارم)

این دسته از مرسولات که از کشور دیگری وارد شده و مشمول حق ورودی هستند، باید در انبارهایی که به پست تعلق دارند و گمرک بر آن‌ها نظارت دارد نگهداری شوند.

دفاتر پست باید مرسوله‌های پستی که طبق قوانین پست بین الملل متروکه محسوب می‌شوند را با درج کلیه مشخصات به انبار گمرک تحویل دهد. در صورت درخواست کتبی از طرف صاحب کالا، پست می‌تواند مدت زمان توقف کالا را تا سقف حداکثر سه ماه تمدید کند.

حمل و جا به جایی مرسولات پستی وارد شده از کشورهای دیگر، در داخل کشور(بخش پنجم)

در مواردی که مرسولات پستی مشمول این قانون به گمرک مقصد تحویل داده نشود، این موارد تابع مقررات مبحث شش از فصل اول، بخش هفتم این قانون خواهند بود.

توزیع مرسوله‌های پستی و دریافت حق ورودی(بخش ششم)

گمرک حق ورودی مرسولات وارد شده از کشورهای خارجی را دریافت می‌کند. بنابراین پست موظف است این وجوه دریافتی را به حساب گمرک واریز کند.